Categoriearchief: Lid worden

Lid worden

Om lid van SV Uithuizen te kunnen worden, dient u:

* Een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen
(deze is tegen een vergoeding verkrijgbaar op het
gemeentehuis van uw woonplaats, houdt hierbij wel
rekening met een gemiddelde behandeltijd van 3 tot 8 weken,
afhankelijk van de betreffende gemeente).
Indien u in het bezit bent van verlof WM-4
(voor vuurwapens en niet voor luchtwapens!),
hoeft u geen verklaring omtrent het gedrag te overleggen!
Bent u houder van een WM-4 dan moet u een kopie hiervan inleveren
gezamenlijk met kopie KNSA pas en geldig legitimatiebewijs.
(Opmerking: een aantal gemeentes verlangt dat u,
voor het aanvragen van een dergelijke verklaring,
een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier van de schietvereniging
bij u heeft! voor meer informatie hierover zie de website van uw gemeente)

Lidmaatschap van SV Uithuizen houdt tevens in
lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA).
De contributie hiervoor is 42,50 euro per jaar en de contributie van de
Vereniging bedraagt 107,50 euro per jaar (totaal 150 euro per jaar).
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 42,50 euro.
Update:
Na 6 maanden  € 96,50 incl.
Laatste kwartaal: € 69,50 incl.

SV Uithuizen staat ingeschreven bij de KNSA.
De KNSA bied een aantal diensten die binnen deze sport van toepassing zijn.
Indien je al hoofdlid bent van een andere schietsportvereniging kan je kiezen
om daar hoofdlid te blijven of dat je juist bij ons hoofdlid wilt worden.
Vermeld dit s.v.p. in je mail en tijdens het eerste gesprek.

De KNSA-afdracht geldt alleen voor hoofdleden.
Als je bijlid wilt worden van SV Uithuizen neem dan de eerste keer
ook je KNSA-licentie mee.

Nieuwe leden krijgen bij S.V. Uithuizen een Traject Leden & Schietsportintroductie cursus.
ZIe: Traject nieuwe leden

Voor eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact met
Ons opnemen…Wij helpen u graag verder.
Contact: Klik hier