Auteursarchief: vince

Westernweekend 24-27 september 2020

Westernweekend van 24-27 september 2020!

De maatregelen zijn o.a : 1,5 mtr. afstand 2m2 per persoon, bescherming voor het barpersoneel, loop routes, geen 2e Covid golf e.d..
Om de 1,5 mtr. afstand te kunnen houden bij het inschrijven hebben we op nieuwe nieuwe website www.svdvh.nl onder Westernweekend een baanplanner aangemaakt voor het inschrijven van de schietbeurten, hiervoor is het nodig om je even aan te melden.
Ook indien mogelijk ook zoveel mogelijk via de website inschrijven voor de camping.

Hopelijk tot ziens op ons 12e Westernweekend!

Sponsors S.V. Uithuizen

Beste Leden, wij besteden wat extra aandacht aan onze sponsors, die in deze zware tijd voor ondernemers het toch erg moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

 

 

 

 

Sip’s Legerdump is al jaren een begrip in de stad Groningen. Sinds 2012 is het bedrijf overgenomen door Jorn`s Dump en Outdoor. De naam Sip`s Dump blijft gewoon de handelsnaam. We blijven de enige “echte” legerdump in deze stad. Want waar veel andere legerdumpzaken over zijn gegaan tot de verkoop van nieuwe spullen, houden wij vast aan een overwegend gebruikt assortiment. Voor ons staan militaire artikelen voor kwaliteit, tijdloosheid en gunstige prijzen.

 

 

Sinds 2005 uw leverancier voor al uw kampeerbenodigdheden:
Rugzakken, slaapzakken, tenten, kleding, kampeermeubilair, bushcraft en nog veel meer!
Goede kwaliteit voor een eerlijke prijs, duidelijke toelichting en garanties.
Al jaren best beoordeeld op Hiking-site.nl

 

Coronavirus (COVID-19) update 11-05-20

Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open

Met ingang van maandag 11 mei 2020 mogen schietsportverenigingen die beschikken over een buitenbaan, hun deuren weer openen voor alle leden. Dit geldt dan dus voor die schietsportverenigingen die beschikken over Kleiduivenschietbanen, Geweer- en/of Pistool-buitenbanen, en ook voor de schutterijen.

Deze openstelling gebeurt wel met inachtneming van een aantal restricties, zoals:

 • De schietsport mag uitsluitend buiten beoefend worden.
 • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen.
 • Hanteer duidelijke trainingstijden en maak die (vooraf) bekend.
 • De kantine blijft gesloten.
 • De kleedkamers mogen niet gebruikt worden.
 • Er moet zoveel mogelijk van eigen materiaal (geweren en pistolen) gebruik gemaakt worden; indien er van verenigingswapens gebruik gemaakt wordt, moeten deze gedesinfecteerd worden.
 • Er mogen geen wedstrijden worden geschoten.
 • Sportschutters moeten zich bij hun bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit. Dus na de activiteit direct de accommodatie weer verlaten.

Binnenschietbanen:

De regering heeft voorts besloten dat binnenaccommodaties, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld worden. De KNSA is omtrent dat besluit teleurgesteld. Immers, de schietsport kan ook binnen uitstekend worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. Schietsportverenigingen waarvan het merendeel beschikt over binnenschietbanen, worden met dit besluit van 11 mei onevenredig gedupeerd. De KNSA zal daarom, in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, nogmaals bij het ministerie van VWS bepleiten om ook voor binnen-schietbanen (de schietsport is immers een non-contactsport) openstelling toe te staan, eerder dan pas op 1 september aanstaande.

Protocollen:

Schietsportverenigingen die dus maandag 11 mei hun deuren weer mogen openen voor al hun leden omdat zij over buitenschietbanen beschikken, moeten zich stipt houden aan de voorschriften waaronder dat is toegestaan. Voor die verenigingen heeft de KNSA, samen met NOC*NSF, protocollen opgesteld. Zo is er een algemeen sportprotocol voor alle sporten in Nederland; dat is al beschikbaar op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol en wordt in de loop van vrijdagmiddag 8 mei geactualiseerd. Het sportspecifieke protocol over de schietsport is inmiddels aangepast aan de nieuwe maatregelen en schietsportverenigingen kunnen dit via www.knsa.nl/downloadcenter/ downloaden. Let wel: deze protocollen moeten altijd  in samenhang met elkaar worden toegepast. Het sportspecifieke protocol is in feite een aanvulling op het algemene sportprotocol.

Schietsportverenigingen blijven grotendeels gesloten

woensdag 22 april 2020

De wettelijke verplichting, in verband met de coronacrisis, tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) is verlengd tot 20 mei 2020.

Daarop is voor de sport wel een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde jeugdsporters. Die uitzondering komt erop neer dat met ingang van 29 april 2020 jongeren tot en met 18 jaar in verenigingsverband hun sport weer mogen beoefenen, mits die beoefening buiten plaatsvindt en de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. In de schietsport zijn er niet veel jeugdige sportschutters, maar tot en met 18 jaar zijn dat toch nog ruim 1.200 jeugdsportschutters, verdeeld over bijna 300 schietsportverenigingen.

Deze verenigingen kunnen dus aan jongeren weer schietsport aanbieden met inachtneming van de volgende voorschriften:

 • De schietsport mag uitsluitend buiten beoefend worden; dus het geldt alleen voor Pistool- en Geweer-buitenbanen en voor Kleiduivenschietsportaccommodaties.
 • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen.
 • Er mag geen kantine en er mogen geen kleedkamers gebruikt worden.
 • Er moet zoveel mogelijk van eigen materiaal (geweren en pistolen) gebruik gemaakt worden; indien er van verenigingswapens gebruik gemaakt wordt, moeten deze gedesinfecteerd worden.
 • De schietsport moet worden beoefend door jongeren onder leiding van een deskundige trainer of begeleider, zonder dat ouders daarbij aanwezig zijn. Ouders mogen hun kinderen dus bij de (buiten-)accommodatie afzetten en daarna weer ophalen, maar hebben geen toegang tot de accommodatie.
 • Schietsportverenigingen moeten hun gemeentebestuur informeren wanneer zij weer activiteiten (voor jongeren) gaan toestaan. Het kan zijn dat het gemeentebestuur nog nadere afspraken met het desbetreffende verenigingsbestuur wil maken.

KNSA-wedstrijden en KNSA-activiteiten

Al eerder heeft het KNSA-bestuur besloten om alle wedstrijden en andere activiteiten tot 1 juni 2020 af te gelasten. Die maatregel blijft nog steeds van kracht en pas in de loop van de maand mei zal het KNSA-bestuur een besluit nemen omtrent het wel of niet continueren van deze maatregel. Indien daarin een versoepeling plaatsvindt, zal dat uiteraard onder strikte voorschriften geschieden.

Voor grote evenementen (zoals SchietsportTOTAAL) geldt dat deze sowieso niet zijn toegestaan tot 1 september 2020. Het KNSA-bestuur heeft SchietsportTOTAAL in een eerder stadium voor dit jaar afgelast.

Degenen die alle maatregelen van het kabinet nog een keer willen nalezen, kunnen hierover het nieuwsbericht van 21 april 2020 waarin ook de sport separaat genoemd wordt, nalezen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

 

Vanwege het coronavirus (COVID-19) en in navolging van de adviezen van de Rijksoverheid, de KNSA en het RIVM heeft het bestuur van SV Uithuizen in overleg met SV Eems Dollard besloten om onze vereniging gesloten te houden tot en met (minstens) 31 maart.

Zoals velen misschien wel hebben vernomen is er besloten vanuit de regering om de groepsgelegenheden tot 1 juni op te schorten.
Dit zal dan ook betekenen dat de club tot die tijd tenzij anders vermeld word gesloten.